(neoficialus vertimas iš rusų kalbos)

Dėl migracijos kortelės

Vadovaujantis Rusijos Federacijos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl migracijos kortelės“ užsienietis, įvažiuojantis į Rusijos Federaciją turi gauti ir užpildyti migracijos kortelę, pateikti ją pasienio tarnybos pareigūnui, kuris, sutapus duomenims įrašytiems į migracijos kortelę su paso bei vizos duomenimis, uždeda spaudą, liudijantį įvažiavimo į Rusijos Federaciją faktą.

Migracijos kortelės blankai, į Rusijos Federaciją atvykstantiems užsieniečiams, išduodami nemokamai. Migracijos kortelę išduoda pasienio tarnybos pareigūnai arba atstovai, teikiantys transporto paslaugas užsieniečiams, atvykstantiems į Rusijos Federaciją.

Užsienietis privalo saugoti migracijos kortelę visą buvimo Rusijos Federacijos teritorijoje laiką. Užsienietis pateikia migracijos kortelę ir kitus dokumentus migracijos tarnybai norint laikinai užsiregistruoti.

Pametus ar sugadinus migracijos kortelę, užsienietis per tris dienas privalo apie tai pranešti teritoriniam Rusijos Vidaus reikalų ministerijos skyriui pagal savo buvimo vietą. Užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, liudijančius jo įvažiavimo į Rusijos Federaciją faktą, nemokamai išduodamas migracijos kortelės dublikatas.

Išvykstant iš Rusijos Federacijos pasienio kontrolės punkte užsienietis privalo grąžinti migracijos kortelę Rusijos Federacijos pasienio tarnybos pareigūnui.