Back

Rusijos Ambasadoriaus Lietuvoje A.V.Isakovo sveikinimas 76-ųjų Klaipėdos miesto išvadavimo nuo vokiečių-fašistų užgrobėjų metinių proga

Brangūs Didžiojo Tėvynės karo veteranai, tėvynainiai, Klaipėdos miesto gyventojai!

Priimkite pačius šilčiausius sveikinimus šia itin svarbia 76-ųjų Klaipėdos miesto išvadavimo nuo vokiečių-fašistų užgrobėjų metinių proga.

Mes visuomet prisiminsime, kokią brangią kainą teko sumokėti už taikų ir šviesų dangų virš galvos, už laisvę, o svarbiausia – už teisę gyventi. Daugiau nei 80 tūkstančių tarybinių karių žuvo išlaisvindami Lietuvos žemę. Tiesioginiuose mūšiuose dėl Klaipėdos savo galvas paguldė apie 6 tūkst. žmonių.

Negaliu nepastebėti, kad šiandien kaip niekad svarbu užkirsti kelią nacistinės ideologijos atgimimui ir nacių nusikaltėlių reabilitacijai. Būtina nuosekliai kovoti su istorijos klastojimu ir bandymais peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo baigtį. Ypač norėčiau pabrėžti ypatingą veteranų vaidmenį šiame kilniame darbe.

Linkiu jums visiems stiprios sveikatos, žvalumo ir optimizmo!

A.ISAKOV