Back

Поздравление Генерального консула России в Клайпеде А.Г.Грачева по случаю 75-ой годовщины Победы

Mieli veteranai, gerbiami klaipėdiečiai, kitų Konsulinės apygardos miestų ir miestelių gyventojai!

Šiandien mes visi, kaip ir milijonai žmonių visame pasaulyje, švenčiame tikrai didžiojo įvykio sukaktį. Prieš 75 metus buvo pasirašytas Besąlyginis fašistinės Vokietijos kapituliacijos aktas. Tai simbolizavo visišką ir galutinį nacių ir jų sąjungininkų planų įtvirtinti viešpatavimą pasaulyje žlugimą.

Kad ir kaip kai kurie vakarų pseudoistorikai norėtų sumenkinti daugiataučių tarybinių žmonių žygdarbio reikšmingumą, būtent jie, tarybiniai žmonės, remdamiesi Antihitlerinės koalicijos pagalba, padarė lemiamą indėlį sutriuškinant galingą, gerai veikiančią ir įgavusią karinę patirtį Trečiojo Reicho karinę mašiną. Tai suteikia mums, nugalėtojų palikuonims, neginčijamą teisę didžiuotis savo didvyriais – kareiviais, Raudonosios armijos vadais ir namų fronto darbininkais, kurie atliko precedento neturintį žygdarbį išgelbėdami žmoniją nuo „rudojo maro“. Šventės išvakarėse visiems karo veteranams, vadovaujantis Rusijos Federacijos Prezidento dekretu, buvo įteiktas aukštas Vyriausybės apdovanojimas 75-osios pergalės metinių proga. Iš jų net 248 veteranai vis dar gyvena Konsulinės apygardos teritorijoje.

Šiandien mes ne tik privalome pagerbti esančius „rikiuotėje“ veteranus, taip pat jų kolegas, su kuriais jie kartu tarnavo ir, kurie negrįžo iš karo ar neišgyveno iki šių dienų, bet ir ginti mūšiuose kritusių tėvynės gynėjų garbę. Ši užduotis yra ypač aktuali eilėje Europos šalių, ypač Baltijos vasltybėse, taip pat Lenkijoje ir Ukrainoje, kur yra pradėta kampanija, siekianti iškreipti karo rezultatus. Priminsiu tiems, kurie turi trumpą atmintį: Antrojo pasaulinio karo rezultatai aiškiai užfiksuoti Niurnbergo tribunolo sprendimuose. Mūsų pareiga yra pasipriešinti bandymams perrašyti istoriją, kai nacių bendrininkai yra vaizduojami didvyriais, laisvės kovotojais, o tuos, kurie įnešė lemiama indėlį sutriuškinant hitlerinę Vokietiją bandoma vadinti okupantais. Jums, mielieji to baisaus karo veteranai, yra akivaizdus šių prasimanymų absurdas, jų cinizmas, istorinis ir moralinis nepasisekimas.

Mieli draugai, šiais metais Pergalės dieną mes švenčiame ypatingomis sąlygomis. Lietuvoje, kaip ir daugelyje šalių, galiojai karantino apribojimai, kurie neleidžia mums susitikti prie karo memorialų, surengti bendrą „Nemirtingojo pulko“ eiseną su mūsų giminaičių-karo dalyvių nuotraukmis.

Bet mes, laikydamiesi vietos valdžios reikalavimų, aplankysime karo memorialus, padėsime gėles, tylos minute pagerbsime mūsų žuvusių herojų atminimą. Šventinės dienos vakarą kviečiame jus visus, ypač veteranus, stebėti šventiniį saliutą Didžiosios pergalės dienos proga iš Maskvos ir kitų didžiųjų Rusijos miestų.

Kolegų Generaliniame konsulate vardu nuoširdžiai sveikinu visus Didžiojo Tėvynės karo veteranus. Linkiu stiprios sveikatos, geros nuotaikos, neišsenkančios energijos, klestėjimo, rūpestingų ir dėmesingų artimųjų bei draugų. Su švente jus! Su Didžiosios pergalės diena!