Siekiant pagerinti pareiškėjų, besikreipiančių dėl vizos į Rusijos Federaciją, aptarnavimo kokybę, Generalinio konsulato konsulinėje apygardoje veikia Rusijos Federacijos vizų centras (kontaktiniai duomenys: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 11, tel. +370 52 141871, el. paštas info.klaipeda@russia-visacentre.com, adresas internete https://russia-visacentre.com/en/visa/lithuania/russia).

Centro tikslai – paspartinti ir supaprastinti vizos išdavimo tvarką, sukurti maksimaliai patogias sąlygas pareiškėjams, išaiškinant jiems įvažiavimo ir buvimo Rusijos Federacijoje taisykles, kompleksiškai tikrinti dokumentus, kurie yra laikomi pagrindu išduoti vizą, taip pat atstovauti pareiškėjo interesams konsulinėje įstaigoje pateikiant (atsiimant) jų vardu paruoštus dokumentus.

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti vizą, taip pat vizos įforminimas užsienio valstybių piliečiams esantiems už Rusijos Federacijos ribų išlieka Rusijos konsulinių įstaigų prerogatyva.

Pareiškėjams, norintiems pateikti dokumentus vizai gauti, suteikta galimybė tiesiogiai kreiptis į Generalinį konsulatą. Norint pasinaudoti šia galimybe pareiškėjai privalo elektroniniu būdu užsiregistruoti priėmimui per konsulinės įstaigos tinklalapį adresu internete (http://klaipeda.kdmid.ru).

Siekiant išvengti galimų sukčiavimo atvejų išankstinės registracijos sistemoje užsienio institucija priima tik tų asmenų dokumentus, kurių asmens duomenys buvo įvesti į sistemą registruojant prašymą. Tais atvejais, kai nurodyti sistemoje duomenys nesutampa su pareiškėjo pateikiančio dokumentus į užsienio instituciją duomenimis, dokumentai nėra priimami svarstymui. Vieno laiko tarpo rezervavimas išankstinės registracijos sistemoje leidžia pareiškėjui pateikti užsienio institucijai tik vieną dokumentų komplektą.

Pateikiant dokumentus Rusijos vizai įforminti būtina su savimi turėti atspausdintą anketą, užpildytą specialiame puslapyje https://visa.kdmid.ru, taip pat kitus dokumentus pagal vieną iš žemiau nurodytų sąrašų (priklausomai nuo kelionės tikslo):

Rusijos Federacijos ir Europos bendrijos SUSITARIMAS dėl vizų Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo (Sočis, 2006 m. gegužės 25 d.).