Dokumentai, kurios būtina pristatyti, norint gauti vienkartinę vizą neatidėliotinais atvejais (sunkiai sergančiojo lankymas).

1. Galiojantį pasą arba kitą Rusijos Federacijos pripažintą jam atitinkantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (taip pat jo kopiją).

2. Užpildytą vizos anketą. Vizos anketa pildoma puslapyje https://visa.kdmid.ru/, o vėliau atspausdinama ir pasirašoma pareiškėjo.

3. 1 matine spalvota nuotrauka, 3 х 4 cm dydžio. Nuotraukoje turi aiškiai matytis veidas, negali būti tamsių akinių arba galvos apdangalų. Nuotrauka turi atitikti pareiškėjo amžių (įklijuojama į vizos anketą).

4. Medicininio draudimo liudijimą, numatantį būtinosios medicininės pagalbos išlaidų padengimą ir (ar) kompensavimą, galiojantį Rusijos Federacijos teritorijoje visą vizos galiojimo laiką (draudimo suma – ne mažiau 30000 eurų).

5. Medicininį išrašą (kopiją arba originalą) apie sergančiojo būklę. Išrašas turi būti patvirtintas medicinos įstaigos antspaudu.

6. Dokumentų, kurie patvirtiną giminystės ryšius tarp RF piliečio ir pareiškėjo (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ir kt.) kopijas.

 

  • Pagal Susitarimo tarp RF ir ES nuostatas dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos nuo konsulinės įmokos mokėjimo už šios vizos įforminimą yra atleidžiami tik artimiausi sunkiai sergančiojo giminaičiai (tėvai, sutuoktiniai, vaikai, seneliai ir anūkai).